پلن آزمایشی

رایگان یک هفته
 • انتشار به زبان انگلیسی در سایت مرجع B2B(بدون پرداخت دلاری برای اعضاء ایرانی)
 • امکان بارگزاری ۱ محصول
 • ویترین درج محصولات* Products Showcase
 • صفحه شخصی(پروفایل)با امکان درج راههای ارتباطی،بروشور و گواهی
 • درج آدرس سایت
 • ویرایش آگهی درج شده
 • دسترسی کامل به محتوای سایت
 • درخواست برای قرارگیری آگهی در پیشنهادات لحظه ای صفحه اصلی
 • ارسال ایمیل تبلیغاتی
 • رتبه بندی SEO در گوگل
 • ایجاد آگهی در شبکه های اجتماعی
 • انتشار ویدیو تبلیغاتی
  ۳۰ ثانیه ای
 • گزارش عملکرد ماهیانه
 • کوپن تخفیف
  (۱۵ درصد)تمدید اشتراک

پلن اول

۷۰۰۰۰۰تومان
۳۰۰/۰۰۰ تومان یک ماه
 • انتشار به زبان انگلیسی در سایت مرجع B2B(بدون پرداخت دلاری برای اعضاء ایرانی)
 • امکان بارگزاری ۲ محصول
 • ویترین درج محصولات* Products Showcase
 • صفحه شخصی(پروفایل)با امکان درج راههای ارتباطی،بروشور و گواهی
 • درج آدرس سایت
 • ویرایش آگهی درج شده
 • دسترسی کامل به محتوای سایت
 • درخواست برای قرارگیری آگهی در پیشنهادات لحظه ای صفحه اصلی
 • ارسال ایمیل تبلیغاتی
 • رتبه بندی SEO در گوگل با یک کلید واژه
 • ایجاد آگهی در شبکه های اجتماعی
 • انتشار ویدیو تبلیغاتی
  ۳۰ ثانیه ای
 • گزارش عملکرد ماهیانه
 • کوپن تخفیف
  (۱۵ درصد)تمدید اشتراک

پلن دوم

۱۵۰۰۰۰۰تومان
۷۵۰/۰۰۰ تومان سه ماه
 • انتشار به زبان انگلیسی در سایت مرجع B2B(بدون پرداخت دلاری برای اعضاء ایرانی)
 • امکان بارگزاری ۵ محصول
 • ویترین درج محصولات* Products Showcase
 • صفحه شخصی(پروفایل)با امکان درج راههای ارتباطی،بروشور و گواهی
 • درج آدرس سایت
 • ویرایش آگهی درج شده
 • دسترسی کامل به محتوای سایت
 • درخواست برای قرارگیری آگهی در پیشنهادات لحظه ای صفحه اصلی
 • ارسال ایمیل تبلیغاتی
 • رتبه بندی SEO در گوگل با سه کلید واژه
 • ایجاد آگهی در شبکه های اجتماعی
 • انتشار ویدیو تبلیغاتی
  ۳۰ ثانیه ای
 • گزارش عملکرد ماهیانه
 • کوپن تخفیف
  (۱۰ درصد)تمدید اشتراک
محبوب تر

پلن سوم

۲۵۰۰۰۰۰تومان
۱/۳۷۵/۰۰۰ تومان شش ماه
 • انتشار به زبان انگلیسی در سایت مرجع B2B(بدون پرداخت دلاری برای اعضاء ایرانی)
 • امکان بارگزاری ۵ محصول
 • ویترین درج محصولات* Products Showcase
 • صفحه شخصی(پروفایل)با امکان درج راههای ارتباطی،بروشور و گواهی
 • درج آدرس سایت
 • ویرایش آگهی درج شده
 • دسترسی کامل به محتوای سایت
 • درخواست برای قرارگیری آگهی در پیشنهادات لحظه ای صفحه اصلی
 • ارسال ایمیل تبلیغاتی
 • رتبه بندی SEO در گوگل با چهار کلید واژه
 • ایجاد آگهی در شبکه های اجتماعی
 • انتشار ویدیو تبلیغاتی
  ۳۰ ثانیه ای
 • گزارش عملکرد ماهیانه
 • کوپن تخفیف
  (۱۵ درصد)تمدید اشتراک

پلن ویژه

۳۵۰۰۰۰۰تومان
۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان یک سال
 • انتشار به زبان انگلیسی در سایت مرجع B2B(بدون پرداخت دلاری برای اعضاء ایرانی)
 • امکان بارگزاری ۱۰ محصول
 • ویترین درج محصولات* Products Showcase
 • صفحه شخصی(پروفایل)با امکان درج راههای ارتباطی،بروشور و گواهی
 • درج آدرس سایت
 • ویرایش آگهی درج شده
 • دسترسی کامل به محتوای سایت
 • درخواست برای قرارگیری آگهی در پیشنهادات لحظه ای صفحه اصلی
 • ارسال ایمیل تبلیغاتی
 • رتبه بندی SEO در گوگل با پنج کلید واژه
 • ایجاد آگهی در شبکه های اجتماعی
 • انتشار ویدیو تبلیغاتی
  ۳۰ ثانیه ای
 • گزارش عملکرد ماهیانه
 • کوپن تخفیف
  (۱۵ درصد)تمدید اشتراک
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت